UTIENPACK տեսանյութեր

Thermoforming կոշտ փաթեթավորման մեքենա

Թերմոձևավորման վակուումային մաշկի փաթեթավորման մեքենաներ

Ջերմաձևավորող ճկուն փաթեթավորման մեքենաներ

Սկուտեղի կիսաավտոմատ կնիք

Շարունակական ավտոմատ սկուտեղի կնիքը

Բանների զոդող

Կոմպրես փաթեթավորման մեքենա

Ուլտրաձայնային խողովակի փակիչ